A tot Z Pools
  • Beëdigd tolk en vertaalster Pools, geregistreerd onder Wbtv-nummer 146
  • 18 jaar ervaring met tolken en vertalen voor het notariaat en de advocatuur
  • SIGV-gediplomeerd gerechtstolk en SIGV-gediplomeerd juridisch vertaalster

Buiksloterweg 9H
1031 CC Amsterdam

T: 020 – 66 11 507
M: 06 – 50 67 88 31
E: izabela.tomesen@gmail.com