STICHTING MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN

Rokin 114 b, 1012 LB Amsterdam
Postbus 3530, 1001 AH Amsterdam
T: 020-6241763
E: secretariaat@drenkeling.nl
I: www.drenkeling.nl
Contact: J.P.Vasseur, secretaris

IBAN: NL24 ABNA 0213 2410 48