Financieren van de instandhouding en verduurzaming van Het Concertgebouw en het realiseren van het grootschalige muziekeducatieprogramma.

Doel

STICHTING HET CONCERTGEBOUW FONDS

Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
T: 020-5730465
E: fonds@concertgebouw.nl
I: www.concertgebouw.nl
Contact: Jolien Schuerveld Schrijver

IBAN: NL90 ABNA 0584 7414 21