Het bevorderen en stimuleren dat jongeren met een handicap of chronische ziekte succesvol kunnen studeren en een plek vinden op de arbeidsmarkt.

Doel

STICHTING EXPERTISECENTRUM HANDICAP EN STUDIE (NSS)

Postbus 1585
5200 BP ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6800783
E: algemeen@handicap-studie.nl
I: www.handicap-studie.nl
Contact: Mw. Marian de Groot

IBAN: NL62 RABO 0190 4768 69