Vanuit de levensvisie van Albert Schweitzer steunt het NASF kleine, concrete gezondheidsprojecten met een grote impact van lokale initiatiefnemers in Afrika.

Doel

NEDERLANDS ALBERT SCHWEITZER FONDS

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
T: 030-8801499
E: info@nasf.nl
I: www.nasf.nl
Contact: Solveigh Balogh

IBAN: NL51 ABNA 0470 3805 78