H. van den Boom Tolk en Vertaalbureau

  • Beëdigd Tolk en Vertaler Portugees en Frans.
  • Ruim 10 jaar ervaring met tolken en vertalen van particuliere en zakelijke notariële akten.
  • Geregistreerd in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 373
  • Lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en aangesloten bij de Stichting Vrouwennetwerk voor Vertalers en Tolken (SVVT)
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: 27354031

Verdistraat 42
2555 VD Den Haag

T: 070 380 5127
M: 06 512 65 787
E: helmavdboom@ziggo.nl
www.helmavdboom.nl