Volksgezondheid

STICHTING PATIËNTENZORG ANTONI VAN LEEUWENHOEK

STICHTING PATIËNTENZORG ANTONI VAN LEEUWENHOEK

Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
T: 06-40189927
E: info@patientenzorgavl.nl
I: www.patientenzorgavl.nl
Contact: Mw. M.E. Zietse-Meyer

IBAN: NL82 ABNA 0434 2190 02

STICHTING VRIENDEN VAN SOPHIA

St. Vrienden van het Sophia financiert ontspanningsmogelijkheden, zorgprojecten en wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.
Doel

STICHTING VRIENDEN VAN SOPHIA
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
T: 010-7036750/ 010-7036079
E: info@vriendensophia.nl
I: www.vriendensophia.nl
Contact: Mw. I. Valkis
IBAN: NL21 ABNA 0707 0701 39

TOM VOÛTE FONDS

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij kinderen. Met als doel de huidige genezingskans van 75% te verhogen naar 95%.
Doel

TOM VOÛTE FONDS

Postbus 325
1180 AH Amstelveen
T: 020-3458535
E: nalaten@kika.nl
I: www.kika.nl

IBAN: NL89 INGB 0000 0081 18