Volksgezondheid

CHRISTELIJKE NEDERLANDSE BLINDEN- EN SLECHTZIENDEN BELANGENVERENIGING (NCB)

De NCB heeft de Bijbel als grondslag en is onafhankelijk van de grotere patiëntenverenigingen. De activiteiten van de NCB zijn gericht op:

  • persoonlijke en sociale contacten;
  • organiseren van samenkomsten, gericht op ‘elkaar ontmoeten’ en ‘kunnen leren’ van opgedane ervaringen;
  • informatieverschaffing door het maandelijks contactblad ‘Onze Gids’ waarin o.a. oogheelkundige ontwikkelingen, hulpmiddelen en ervaringen van visueel gehandicapten beschreven staan;
  • medewerking aan maatschappelijke verbeteringen ten behoeve van visueel beperkten.
Doel

CHRISTELIJKE NEDERLANDSE BLINDEN- EN SLECHTZIENDEN BELANGENVERENIGING (NCB)

Postbus 499
8000 AL Zwolle
T: 0172-755110 / 038-427 04 48 (NCB-administratie)
E: info@ncb-belangen.nl
I: www.ncb-belangen.nl
Contact: Mw. J.A. den Dunnen

IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

PATIËNTENVERENIGING CRPS (COMPLEX REGIONAAL PIJN SYNDROOM)

PATIËNTENVERENIGING CRPS (COMPLEX REGIONAAL PIJN SYNDROOM)

Postbus 31157
6503 CD Nijmegen
T: 013-4554951
E: via contactformulier op website
I: www.crps-vereniging.nl
Contact: W.J.M.A. Kilsdonk-Cloosterman

IBAN: NL82 INGB 0005 5117 33