Volksgezondheid

VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ

VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ

Postbus 15682
1001 ND Amsterdam
T: 06-51187133
E: secretariaat@kwakzalverij.nl
I: www.kwakzalverij.nl
Contact: R.Giebels (r.giebels@chello.nl)

IBAN: NL37 INGB 0000 0322 37

LANDELIJK KATHOLIEK REUMA CENTRUM

LANDELIJK KATHOLIEK REUMA CENTRUM

Hengstdal 3
6574 NA Ubbergen
T: 024-3659230
E: info@LKRC.nl
I: www.LKRC.nl
Contact: L. Dankbaar

IBAN: NL72 ANBA 0415 4632 62

DR. JAN MEERWALDT STICHTING

Het ondersteunen, stimuleren en inspireren van (assistent-) neurologen werkzaam in het Koninkrijk der Nederlanden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Doel

DR. JAN MEERWALDT STICHTING

Erasmus MC Rotterdam, afd. neurologie
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam
Gravendijkwal 230, kamer H695, 3015 CE Rotterdam
T: 010-7033789
I: www.janmeerwaldt.nl
Contact: mr. C.N. Schuring

IBAN: NL32 ABNA 0848 7234 06