Volksgezondheid

STICHTING BLUYSSEN FONDS

STICHTING BLUYSSEN FONDS

Postbus 149
5830 AC Boxmeer
T: 06-51578515
E: info@bluyssenfonds.nl
I: https://bluyssenfonds.nl/
Contact: A.F.M. van Bussel

IBAN: NL11 ABNA 0526 1215 72

BRANDWONDEN RESEARCH INSTITUUT

BRANDWONDEN RESEARCH INSTITUUT

Laan van Blois 179
1943 MH Beverwijk
T: 06-53749662
E: robertwkreis@gmail.com
I: www.stichtingbri.nl
Contact: Robert W. Kreis

IBAN: NL56 INGB 0000 0011 46

STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND

Kinderen moeten kunnen spelen, ook als ze ziek of gehandicapt zijn. Oprecht contact tussen clown en kind: dát is het werk van CliniClowns.
Doel

STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND
Soesterweg 300A
3812 BH Amersfoort
T: 033-4699040
E: nalaten@cliniclowns.nl
I: www.cliniclowns.nl
Contact: Mw. F. Hilbers-Kuijs
IBAN: NL31 INGB 0000 0066 40

CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR DE VERPLEGING VAN LIJDERS AAN EPILEPSIE

CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR DE VERPLEGING VAN LIJDERS AAN EPILEPSIE

Postbus 6322, 2001 HH Haarlem
T: 023-5319539
I: https://anbi.nl/publicatieverplichting/
christelijke-vereniging-voor-de-verpleging-vanlijders-
aan-epilepsie
Contact: Peter Peters E: p.peters@ipa-acon.nl

IBAN: NL71 INGB 0005 2178 27