Volksgezondheid

AIDSFONDS

AIDSFONDS

Postbus 10845
1001 LH Amsterdam
T: 020-6262669
E: nrietman@aidsfonds.nl
I: www.AidsFonds.nl
Contact: Noud Rietman

IBAN: NL37 INGB 0000 0089 57

STICHTING AMC FOUNDATION

STICHTING AMC FOUNDATION
Meibergdreef 9
1105 AZ, Amsterdam
T: 020-5661776
E: amcfoundation@amc.nl
I: www.amcfoundation.nl
Contact: Bianca Piek
IBAN: NL11 ABNA 0488 4985 70

STICHTING ASTMA BESTRIJDING

Belangenbehartiging van hen die geconfronteerd worden met astma, chronisch obstructieve long- en luchtwegaandoeningen in de ruimste zin des woords.

Doel

STICHTING ASTMA BESTRIJDING

Koningslaan 42
1406 KH Bussum
T: 035-6981078
E: fhvanbeek@hotmail.com
I: www.astmabestrijding.nl
Contact: Mr. F.W. Oldenburg

IBAN: NL75 INSI 0265 9532 00

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP

Vliegenvangerlaan 16
2566 RN ‘s-Gravenhage
T: 070-3683966
E: info@blindenhulp.nl
I: www.blindenhulp.nl
Contact: Dhr. J.E. Smits

IBAN: NL10 ABNA 0472 9814 98