Volksgezondheid

AIDSFONDS

AIDSFONDS

Postbus 10845
1001 LH Amsterdam
T: 020-6262669
E: nrietman@aidsfonds.nl
I: www.AidsFonds.nl
Contact: Noud Rietman

IBAN: NL37 INGB 0000 0089 57

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Vanuit de levensvisie van Albert Schweitzer steunt het NASF kleine, concrete gezondheidsprojecten met een grote impact van lokale initiatiefnemers in Afrika.

Doel

NEDERLANDS ALBERT SCHWEITZER FONDS

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
T: 030-8801499
E: info@nasf.nl
I: www.nasf.nl
Contact: Solveigh Balogh

IBAN: NL51 ABNA 0470 3805 78

STICHTING AMC FOUNDATION

STICHTING AMC FOUNDATION

Meibergdreef 9
1105 AZ, Amsterdam
T: 020-5661776
E: amcfoundation@amc.nl
I: www.amcfoundation.nl
Contact: Bianca Piek

IBAN: NL11 ABNA 0488 4985 70