Internationale aangelegenheden en ontwikkelings samenwerking

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Vanuit de levensvisie van Albert Schweitzer steunt het NASF kleine, concrete gezondheidsprojecten met een grote impact van lokale initiatiefnemers in Afrika.

Doel

NEDERLANDS ALBERT SCHWEITZER FONDS

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
T: 030-8801499
E: info@nasf.nl
I: www.nasf.nl
Contact: Solveigh Balogh

IBAN: NL51 ABNA 0470 3805 78

CHILDSLIFE

CHILDSLIFE

Nijverheidsweg 35b
2031 CN Haarlem
T: 023-5570081
E: info@childslife.nl
I: www.childslife.nl
Contact: Lida Tuip

IBAN: NL88 ABNA 0433 6729 78

CORDAID

CORDAID

Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag
T: 070-3136300
E: cordaid@cordaid.nl
I: www.cordaid.org
Contact: Mw. S. den Hond

IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34

ST. INTERNATIONALE KINDERHULP NEDERLAND IKN

ST. INTERNATIONALE KINDERHULP NEDERLAND (IKN)

Marshallweg 4a
8912 AC Leeuwarden
T: 058-2898677
E: info@internationalekinderhulp.nl
I: www.internationalekinderhulp.nl
Contact: Richard van der Pols

IBAN: NL25 ABNA 0516 6499 49